Vibrant Saurashtra Expo & Summit

Make In India Skill Development Digital India Swachh Bharat Urban

Visiting Place in Saurashtra

Dwarka
Dwraka

Somnath
Dwraka

Diu
Dwraka

Lion Safari at Gir National Park, Junagadh
Dwraka

Girnar, Junagadh
Dwraka

Kutch Rann (Rann Utsav)
Dwraka

Chotila
Dwraka

Ambaji
Dwraka

Palitana Jain Temple
Dwraka

Saputara - Hill Station
Dwraka